24 juli, 2008

X

Bokstaven X från det grekiska alfabetets chi.

Chi (ch'i eller qi)

Ch'i or qi (uttalas "chee" ) är det kinesiska ordet som används för att beskriva “den naturliga energin” i universum. Den här energin är andlig eller övernaturlig och är en del i ett trossystem grundat på alltings balans och harmoni, i det stora och i det lilla. Qi genomsyrar allting inclusive den mänskliga kroppen. Ett av grundbegreppen relaterad till qi är harmoni. Bekymmer ger en disharmonisk verkan, saker kommer ur balans och är I behov av återställande av jämvikt.

Qi som begrepp används inom många av de alternativa behandlingsmetoder som har sina rötter inom den kinesiska filosofin, akupunktur, yoga och qi-gong till exempel.

Inga kommentarer: